Mijn favorieten

Dementie en een huis te verkopen
Ervaring, ook op dit gebied, is ons niet vreemd.                                                                                              
Vooral als het in de eigen familiekring is doorleeft van makelaar Mariska Appelman.
 
Dit heeft geresulteerd in het feit dat al onze teamleden van De Stijl Makelaardij BV inmiddels gespecialiseerd zijn in de begeleiding van het verkoopproces van een woning welke in eigendom is bij iemand die dementie heeft gekregen.
 
De Stijl weet dat iemand met een vorm van dementie verdwaalt kan raken in het leven. Besef van tijd, ruimte en eigen persoonlijkheid vervaagd. Familieleden komen daardoor voor niet te rijmen situaties en onmogelijke beslissingen te staan. Deze zijn vaak onvoorstelbaar voor een buitenstaander. Welke gevoelens dit oproept, hoeveel spanning en inventiviteit van mensen wordt gevergd om met de hele situatie om te gaan, naast het dilemma van hoe je integer en met respect een nieuwe woonvorm voor vader en/of moeder kan gaan vinden. En dat alles nog los van de vaak onoverzichtelijke wirwar waar je in terecht komt.
 
“Waar moeten wij beginnen” is een veel gehoorde zin bij ons op het makelaarskantoor. Het is inderdaad van groot belang om je in dit gehele en bijzonder intensieve proces, goed te laten informeren. Welke mogelijkheden zijn er? Hoe moeten we de hele boel juridisch regelen? Wanneer moet het huis in de verkoop?
 
Indien u namelijk als partner, kind, naaste familie en/of vrienden van degene met dementie te laat start met het regelen van de formele stukken, dan kan het zomaar zo zijn dat u voor iedere stap de toestemming nodig heeft van de rechter. En dat zijn dan hele lastige bijkomstigheden en vertraagd vaak het gehele begeleidingsproces en dat is tijd welke er vaak al helemaal niet is.
Vandaar dat wij graag vroegtijdig met u als partner, familie of mantelzorger aan tafel gaan. Tijdens een informatief, vrijblijvend gesprek bij ons op kantoor. Dit eerste gesprek is veelal in eerste instantie zonder de betrokken persoon. Zodat in alle openheid en integriteit kan worden aangegeven welke wensen er zijn en hoe we die samen met elkaar een vorm kunnen gaan geven.
 
Daarna wordt er ook altijd door de makelaar een gesprek ingepland met degene met dementie en het familielid/ de begeleider. Verbinding wordt gelegd.

De Stijl Makelaardij                                                                                                                               
Betrokkenheid als leidraad