Mijn favorieten

De Stijl Media

De Stijl Media is de uitgeverij van Mariska Appelman, makelaar van de samenleving. Deze uitgeverij richtte zij in 2016 op om haar eigen boek 'Economie van de Liefde' en daaruit voortvloeiend lesmateriaal uit te brengen. Inmiddels wordt haar boek in het Engels vertaald.
 

Economie van de Liefde

Onze samenleving bevindt zich wereldwijd op een kantelpunt. De houdbaarheidsdatum van oude patronen en systemen is verstreken. Het bewustzijn dat het anders moet en ook anders kan, groeit. Een doeltreffende visie is nodig om een nieuwe samenleving te ontvouwen, gestoeld op liefde, transparantie en authenticiteit. Om de balans te hervinden schreef Mariska Appelman het boek Economie van de Liefde.


Het hart als kompas

Haar oplossing ligt in het bouwen van een holistische economie binnen een kleinschalige samenleving. Een creatie vanuit haar hart. Het boek geeft overzicht in de wirwar van mogelijkheden die leiden tot een gevleugelde samenleving. De holistische visie is als een kompas die richting geeft binnen de vier leefgebieden: onderwijs, gezondheidszorg, ecologie en economie.

Als makelaar van de samenleving wil Mariska netwerken en talenten koppelen. Vanuit het meester-gezel-leerling principe waarbij iedereen tot zijn volste recht komt. Deze rol is op haar lijf geschreven, maar ze kan het niet alleen. Ze heeft ons nodig.
 

De opbrengsten van het boek Economie van de Liefde worden via The Style Foundation aangewend om een economie van de liefde daadwerkelijk uit te rollen.
 


Over het boek

Het boek Economie van de Liefde leest als een autobiografische roman waarin Mariska Appelman langzaam, maar zeker en doeltreffend een visie ontvouwt voor een nieuwe samenleving gestoeld op liefde, transparantie en authenticiteit.

De vele keukentafelgesprekken die zij voerde als makelaar en de reizen naar het buitenland, verschaften Mariska bijzondere inzichten. Zij ontmoette diverse volkeren, culturen, individuen en verzamelde meningen. Juist de diversiteit bevestigde haar overtuiging dat wij allen een zijn. Dat alle meningen samen de gedeelde waarheid vormen.