Mijn favorieten

De nieuwe leennormen voor het jaar 2018 zijn bekend

Hieronder treft u een kort overzicht:

Voor tweeverdieners wordt bij het bepalen van het financieringslastpercentage in 2018 het inkomen van de minst verdienende partner voor 70% meegeteld. Nu is dat nog 60%. De komende jaren zal dit percentage verder stijgen naar uiteindelijk 100%.
Omdat de koopkracht en rente in 2017 weinig veranderd zijn, blijft de maximale leencapaciteit verder redelijk stabiel. Wel is de mogelijkheid om extra te lenen voor zeer energiezuinige woningen verbreed, zodat dit niet alleen maar geldt voor nul-op-de-meter woningen. Verder is er een aanpassing gedaan aan de toets rente.
Bij hypotheken die korter lopen dan 10 jaar en die volledig worden afgelost binnen de rentevaste periode, kan voortaan gewerkt worden met de werkelijke rentepercentages in plaats van met een toets rente van 5%. Vooral voor ouderen die bij naderend pensioen een lening deel versneld willen aflossen biedt dit meer mogelijkheden.
Nationale Hypotheek Garantie grens naar €265.000,=
De NHG-kostengrens beweegt ook komend jaar weer mee met de gemiddelde woningprijs en stijgt daardoor in 2018 van €245.000,= naar €265.000,=. Voor woningen waarbij geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG kostengrens zelfs naar maximaal €280.900,=